Bestuur

De Evangelische Basisschool ‘De Rank’ valt onder de Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs De Passie, Houten. Deze Stichting bestuurt drie scholen voor  voortgezet onderwijs, in Wierden, Utrecht en Rotterdam. Sinds januari 2018 is er ook een basisschool onder de evangelische koepel gekomen: Evangelische basisschool De Rots in Ede. Vanaf januari 2021 heeft  Evangelische Basisscholen Arnhem (SEB II) De Rank overgedragen aan De Passie. 

Met de overdracht valt De Rank onder een bestuur met meerdere scholen. Het is geen zogenoemde eenpitter meer met een vrijwilligersbestuur. Naar de toekomst toe is daarmee meer continuïteit van bestuur en heeft de De Rank een steviger uitgangspostie voor de toekomst. Samen met  andere basis- en voorgezet onderwijsscholen  kan het unieke en waardevolle van de evangelische scholenrichting behouden blijven en groeien.

Bestuurder De Passie:

Dhr. A. van Wessel  

 

De Passie

Paardenhoeve 80

3992 PK Houten

Telefooon 088 33 72 700

Email: info@passie.net

Internet: depassiescholen.nl