Vreedzame school

Samen zorgen we voor een fijne sfeer!

Het is belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en zich ook gezien weten. Daarom werken we vanuit het programma van de Vreedzame school. De klas en de school is een groep waarin kinderen een stem krijgen, leren om samen beslissingen te nemen en om zelf conflicten op te lossen. Kinderen mogen leren om verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen en ook open te staan voor de verschillen tussen iedereen.

 

Mediators

‘Conflicten lossen we samen op!’

Ieder kind heeft wel eens een conflict. Dat geeft ook niet, als ze maar leren hoe we hier met elkaar mee om te gaan. Op onze school willen we de kinderen leren dat we samen verantwoordelijk zijn  voor een goede sfeer op school en dat we conflicten samen ook oplossen.
Een voorbeeld hiervan is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. We leren de kinderen wat mediatie is en daarnaast worden enkele leerlingen uit groep 8 opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zij lopen tijdens de pauzes met hesjes aan op het schoolplein en helpen bij het oplossen van conflicten, dit wel natuurlijk onder supervisie van de leerkracht.

Leerlingraad 

‘Onze mening telt.’

In de groepen 5 t/m 8 zijn klassenvertegenwoordigers gekozen die eens in de zes weken in gesprek gaan met de schoolleiding. De leerlingraad meedenken over de school, zoals bijvoorbeeld de inrichting van de school, regels op het plein en hun mening over lesmethodes. In de school hangen brievenbussen waar vanuit de klassenvergadering punten ingediend mogen worden voor de leerlingraad. Zo geven we de leerlingen een stem en leren we hen hun mening te geven en samen verantwoordelijkheid te dragen.