Zorg voor leerlingen

Ieder kind is anders, dat is juist zo mooi! We willen ons onderwijs maximaal afstemmen op die kinderen. Ieder kind zal net op een andere manier leren. Soms juist op een manier waardoor er meer tijd voor nodig  is, de opbouw wat langzamer is, stap voor stap of met meer begeleiding en instructie. Anderen hebben uitdaging nodig, leren door analyseren, evalueren en creëren.

Plusgroep

Voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de Plusgroep op de Rank.  Elke week is er tijd gereserveerd voor leuke verrijkende en uitdagende projecten, peercontact (hoogbegaafde leerlingen hebben vaak veel behoefte aan contact met gelijkgestemden) en een stukje psycho-educatie zoals ‘leren leren’ en het oefenen van sociale vaardigheden. Daarnaast is er tijd waarin ze het pluswerk evalueren en vooruit kijken naar het werk van de nieuwe week.

Voor deze  kinderen wordt er vaak voor gekozen  om de lesstof in de klassen te compacten; dat betekent dat je de lesstof van dat jaar gaat beperken om zo ruimte te creëren voor verrijkingsstof. In de rekenmethode doen we dat door bijvoorbeeld vooraf te toetsen en dan alleen de onvoldoende onderdelen mee te doen in de lessen. Deze kinderen werken na een korte en bondige instructie in de klas aan hun eigen uitdagende pluswerk.