Evangelische basisschool De Rank Arnhem

Zorg voor leerlingen

Ieder kind is anders, dat is juist zo mooi! We willen ons onderwijs maximaal afstemmen op die kinderen. Ieder kind zal net op een andere manier leren. Soms juist op een manier waardoor er meer tijd voor nodig  is, de opbouw wat langzamer is, stap voor stap of met meer begeleiding en instructie. Anderen hebben uitdaging nodig, leren door analyseren, evalueren en creëren.

Plusgroep

Voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de Plusgroep op de Rank.  Elke week is er tijd gereserveerd voor leuke verrijkende en uitdagende projecten, peercontact (hoogbegaafde leerlingen hebben vaak veel behoefte aan contact met gelijkgestemden) en een stukje psycho-educatie zoals ‘leren leren’ en het oefenen van sociale vaardigheden. Daarnaast is er tijd waarin ze het pluswerk evalueren en vooruit kijken naar het werk van de nieuwe week.

Voor deze  kinderen wordt er vaak voor gekozen  om de lesstof in de klassen te compacten; dat betekent dat je de lesstof van dat jaar gaat beperken om zo ruimte te creëren voor verrijkingsstof. In de rekenmethode doen we dat door bijvoorbeeld vooraf te toetsen en dan alleen de onvoldoende onderdelen mee te doen in de lessen. Deze kinderen werken na een korte en bondige instructie in de klas aan hun eigen uitdagende pluswerk.

 

Remedial Teaching

Voor kinderen die meer moeite hebben met de leerstof van de jaargroep, is er een mogelijkheid binnen de school voor extra instructie en begeleiding. Onze Remedial Teacher en Onderwijsassistent halen regelmatig kinderen uit de groepen voor een spelling-, lees- of rekengroepje. Samen met een aantal andere kinderen krijgt het kind op het juiste niveau instructie en oefening. Per periode – vaak is dat een aantal weken, bijvoorbeeld van vakantie tot vakantie – worden de groepjes ingedeeld en na afloop is er een evaluatie. Ouders ontvangen van de leerkracht een Handelingsplan waarin deze hulp wordt beschreven en zij ondertekenen deze ter goedkeuring.

Sommige leerlingen hebben meer intensieve zorg en begeleiding nodig. In overleg met de IB’er wordt besproken welke zorg nodig is en hoe we dat gaan vormgeven binnen onze school. Ook is er de mogelijkheid om de hulp van externe deskundigen in te zetten.  

 

Integratieve Kindertherapie

Vanaf schooljaar 2014-2015 hebben we op De Rank de mogelijkheid om kinderen te ondersteunen op  sociaal-emotioneel gebied. Daarvoor zetten we een kindertherapeut in, die vanuit de identiteit en visie van de school op het kind, aan het werk gaat. De wijze van werken in gebaseerd op de integratieve kindertherapie. 

Integratieve kindertherapie is een krachtige, kortdurende intensieve vorm van psychotherapie voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De basis van waaruit gewerkt wordt is: Het kind weet het, kan het en doet het’. Dit betekent dat het kind weet (vaak nog onbewust) wat zijn of haar probleem is en dit zelf kan oplossen met de middelen die het zelf kiest. Het kind is zichzelf hiervan vaak (nog) niet bewust, maar laat het wel zien tijdens het spelen,  praten, tekenen, kleien, verkleden, rollenspel of wat het kind ook maar bedenkt.

Onze Integratieve Kindertherapeut is Niesje Andringa, die al jaren bij ons op school werkt als leerkracht en Remedial Teacher. Zij heeft de opleiding integratieve kindertherapie aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam gedaan en is in juni 2016 afgestudeerd. Voor meer informatie zie www.bijniesje.nl